Հաւկիթ Մը Միայն...

Հաւկիթ Մը Միայն...


Կամացուկ՝ տունէն դուրս կը սպրդիմ, ու դրացի գերեզմաննոցի քարերուն ետեւ կ'անհետանամ: Ախորժակս կը սրի նորէն. հաւկիթը «թըք» կը զարնեմ տապանաքարի մը կողքին, կը կեղուեմ եւ երկու խածով կը կլլեմ:

դեքստը