Սուտլիկ Որսորդը

Սուտլիկ Որսորդը


Հաթին էր, Հիւթին էր, Չաթի էր, Մաթին էր, հայրս էր, ես էի, գացինք մենք որսի...: Լեռ ու ձորերէն մենք շիտակ գացինք՝ հոն, ուր որս տեսանք, լուռ ու մունջ գացինք:

դեքստը