Ափսո՜ս Ոջիլ

Ափսո՜ս Ոջիլ


Օրիորդին ձայնը հնչեց դասարանին մէջ եւ նոյնիսկ տարածուեցաւ ամբողջ դպրոցին մէջ ու դպրոցը ցնցուեցաւ: - Ոջիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի՜լ

դեքստը