Թօթօ եւ Արեւ

Թօթօ եւ Արեւ


Հէ՜յ, լաւ նայէ՛, այս սենեակին մէջ կարեւոր փոփոխութիւն մը կայ: Լուսաւորութեան պատճառը, ո՛չ խաղալիքները, ո՛չ ալ յօտուած ծառերն են: Ուրիշ բան մը:

դեքստը