Յիսուսի Ծնունդը

Յիսուսի Ծնունդը


Աստուած խոստացած էր Փրկիչ մը ղրկել իր ժողովուրդին: Մարդ չէր գիտեր թէ երբ պիտի գար Ան, բայց շատեր կը սպասէին անհամբեր:

դեքստը