Չաստուածները Կ'արթննան / Գ

Չաստուածները Կ'արթննան / Գ


Ծովինար եւ ընկերներուն արկածախնդրութիւնները կը շարունակուի: Տղաքը կ'որոշեն դարձեալ թանգարան երթալ: Արդեօք ինչո՞ւ ..:

դեքստը