Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը


Ջատուկները, վիճակահանութեան կը մասնակցին: Անմիջապէս կը սկսին երազել: Ի՞նչ պիտի շահին արդեօք: Նոր աւել մը, իրենց ընկերացող ագռաւ մը, ուրիշ ինչե՜ր ինչեր... :

դեքստը