Ըտըլը եւ Պըտըլը

Ըտըլը եւ Պըտըլը


Բադիկը որ վառեակէն քիչ մը աւելի փոքր էր, ունէր գոց կանանչ, տափակ կտուց մը, զոր անընդհատ կը բանար եւ կը գոցէր. «վագ, վագ, վագ» ձայներ հանելով:

դեքստը