Ինչո՞ւ Ընկոյզ եւ Ոչ Դդում

Ինչո՞ւ Ընկոյզ եւ Ոչ Դդում


Մեղա՜յ Աստուծոյ,- գոչեց գիւղացին,- պատիժս առի, ի՞նչ պիտի ըլլար խեղճ քիթս՝ եթէ ընկոյզի տեղ դդում մը իյնար վրան:

դեքստը