Դպրոցին Առաջին Օրը

Դպրոցին Առաջին Օրը


Դասարանը փոքրիկ աշակերտներով լեցուն էր: Ճիմ գրասեղանի մը առջեւ նստաւ ու սկսաւ ուշադրութեամբ մտիկ ընել օրիորդը: Անուններէն ոմանք լսեց. «Չարլս, Էրնէսթ, Ալվին...»:

դեքստը