Մեր Թաղին Լակոտները / Գ

Մեր Թաղին Լակոտները / Գ


Դուք ձեզ աւազա՞կ կը կարծէք: Իսկական աւազակները իրենց աչքերէն մէկը պանտով կը գոցեն: Աւազակները նաւ կ'ունենան, ասոր պէս լաստ մը չէ, ըսաւ Գրիգոր հեռուէն:
դեքստը