Երկու Ընկերներ

Երկու Ընկերներ


Երկու ընկերներ Ճամբայ կ'իյնան եւ մարդու մը տունը հիւր կ'ըլլան: Տանտիկինը Նազարին առջեւ աման մը գարի կը դնէ, իսկ Ղազարին առջեւ՝ աման մը ոսկոր:

դեքստը