Խօսող Ձուկը

Խօսող Ձուկը


Մարդը գետափը նստած կը նայի ու կը նայի փալփլուն ձուկին ու կ'ըսէ ինքնիրեն. «Տէր Աստուած, սա ձուկն ալ մեզի պէս շնչաւոր էակ մըն է, դուն ըսէ՛ ան ալ մեզի նման ծնողք ունի՞, ընկեր ունի՞, աշխարհի գործերէն բան մը կը հասկնա՞յ, ուրախութիւն կամ ցաւ կը զգա՞յ...»:

դեքստը