Այցելուներ

Այցելուներ


Անջրպետ երթալ կ'ուզԷ՞ք: Սեւան եւ իր նոր բարեկամները՝ Քորա եւ Զագ կը ճամբորդեն դէպի անջրպետ:
Պերճուհի Պէրպէրեանէն սքանչելի հէքեաթ մը եւս «Փոքրիկ»ին փոքրիկներուն համար:

դեքստը