Ստախօս Վարդուհի եւ Պարոն Մողէզը

Ստախօս Վարդուհի եւ Պարոն Մողէզը


Վարդուհի հետաքրքիր աղջիկ մըն է, եւ քիչ մըն ալ չարաճճի: Մայր ու հայր չունի, առանձին կ’ապրի...: Օր մը «բուտինկ» եփել կ'ուզէ ե՜ւ ուզածը կ'ընէ, բայց ինչպէ՞ս: Ճիշդ է՞...:

դեքստը