Իշուկին Ականջները

Իշուկին Ականջները


Աստուած պապան բոլո՜ր կենդանիներուն անուններ կ'որոշէր: Երբ կարգը իշուկին հասաւ, «Էշ» ըսաւ: Շա՜տ դիւրին էր, ընդամէնը երկու գիր: Իշուկը շատ ուրախացա՜ւ, ամբո՛ղջ ուժով զռաց, ա ի՜, աա՜ ի, աաա՜ ի…

դեքստը