Հէքեաթափօր: Անահիտ Թագուհին / Բ.

Հէքեաթափօր: Անահիտ Թագուհին / Բ.


Անահիտ եւ Վաչագան իրար սիրահարուած էին եւ ամուսնացած: Տարիներ կ'անցնին... Վաչագան, իր ծնողքին մահէն ետք արդէն թագաւոր եղած է: Եկէք շարունակենք մեր հէքեաթը:

դեքստը