Գաթային Գաղտնիքը

Գաթային Գաղտնիքը


Ատենօք, մեր մեծ մայրիկներուն Զատկի ժամանակ պատրաստած «Գաթա»ները ինչո՞ւ այդքան համեղ էր, գաղտնիքը ի՛նչ էր գիտէ՞ք: Սոսէ Պէրպէրեան գրեց ու գծեց ի յիշատակ իր մեծմայրիկ եւ մեծ հայրիկին: Սոսէ Պէրպէրեան ծնած է Պէյրութ այժմ կ'ապրի Ամերիկա:

դեքստը