Առասպելակոծ Բ. / Հայկը Բելի Դէմ

Առասպելակոծ Բ. / Հայկը Բելի Դէմ


Մեր փոքրիկ պտոյտը կը շարունակուի: Սարգիս Սերովբեան Բ. բաժնին մէջ կը պատմէ Հայկ Նահապետի եւ Բելի միջեւ գոյացած կռիւը:

դեքստը