Չաստուածները Կ'արթննան... / Բ

Չաստուածները Կ'արթննան... / Բ


Ծովինար եւ ընկերները յաջորդ առաւօտ բնաւ չուզեցին դպրոց երթալ, բայց ստիպուած գացին: Դպրոցին մէջ տղաքը իրենց միջեւ կատակելով խօսեցան թանգարանի չաստուածներու մասին եւ ամբողջ օր կրկնեցին անոնց անունները:

դեքստը