Ընթերցասէր Որդը

Ընթերցասէր Որդը


Երբ սորվեցաւ «Ա»ով սկսող բառերը կարծեց որ ամէն բան գիտէ, սակայն երբ բառարանէն դուրս ելաւ, տեսէ՛ք թէ ի՛նչեր պատահեցաւ մեր ընթերցասէր որդին:

դեքստը