Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը

Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը


Գեղեցիկ հագուստներ հագնիլ հաճելի է բայց անոնցմով փողոցը խաղալ դիւրին չէ: Քնարիկին գլուխը փորձանքէ չ'ազատիր, երբ փողոցը կը խաղայ հագած տօնազգեստով:

դեքստը