Աշխատանքը Գանձ է

Աշխատանքը Գանձ է


Հայր մը կ'ուզէ բացատրել իր զաւակներուն, թէ աշխատութիւնն է աշխարհի ամենէն թանկագին գանձը:

դեքստը