Առասպելակոծ Ա. / Հայկ Նահապետ

Առասպելակոծ Ա. / Հայկ Նահապետ


Եկէ՛ք փոքրիկ պտոյտ մը կատարենք Հայ առասպելական աշխարհի մէջ: Սարգիս Սերովբեան առասպելակոծ մըն է: Ան կը սկսի պատմել մեզի՝ Հայկ Նահապետը:

դեքստը