Հէքեաթափօր: Անահիտ Թագուհին / Ա.

Հէքեաթափօր: Անահիտ Թագուհին / Ա.


Անի մեծ մայրիկէն հէքեաթ մտիկ ընել, շատ հաճելի պիտի ըլլայ: Ղազարոս Աղաեանի հէքեաթին մէջ Անահիտը կ'ըսէ.«Արհեստը այնպիսի բան մըն է, որ ամէն մարդ պէտք է գիտնայ, ըլլայ՝ տէր թէ՛ ծառայ, իշխան թէ՛ թագաւոր»:

դեքստը