Ցորենի Հատիկը

Ցորենի Հատիկը


Ամառուան տաք օր մըն էր: Այդ օր, հովը՝ մեղմօրէն կ'օրօրէր ցորենի հասկերը, եւ անոնց խշրտուքը կը լսուէր արտին մէջ:

դեքստը