Սիրելի ծնողներ եւ ուսոցիչներ

Սիրելի՛  ծնողներ  եւ ուսուցիչներ,

Բարի եկաք ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարան,

Ինչպէս դուք ալ շատ լաւ  գիտէք, որ հէքեաթները երախաներու զարգացման  կը ծառայեն իրենց բազմազան դերերով: Հէքեաթներու միջոցով է, որ երախան կը հարստացնէ բառապաշարը, տրամաբանութիւնը եւ ներաշխարհը ու կը յառաջացնէ ըմբռնելու եւ արտայայտելու կարողութիւնը:

Այս բոլորը իրականացնելու համար ալ, իրեն հետ խօսակցիլ պէտք է՝, միասին կարդացուած հէքեաթներու մասին: Սակայն նախընտրելի է խօսքը մանուկին ձգել, բայց եթէ խօսիլ չուզէ, չստիպել, որովհետեւ հէքեաթը իրեն եթէ հաճելի գայ, արդէն ինքը յաճախ կը խօսի կարդացուած հէքեաթի մասին եւ կրկին կրկին կարդալ կու տայ նոյն հէքեաթը:

Ահաւասի՛կ, իւրաքանչիւր հէքեաթ մեկնաբանելու համար կարգ  մը հարցումներ:

1) Ի՞նչ է հէքեաթին անունը:
2) Ո՞վ է գրագէտը, կը ճանչնա՞ս զինքը:
3) Գրելով կրնա՞ս համառօտել հէքեաթը:
4) Ո՞րոնք են հէքեաթին հերոսները:
5) Գրէ՛  քու սիրած հերոսիդ մասին:
6) Ի՞նչ է հէքեաթին ամենակարեւոր հարցը. հերոսները ո՞ր հարցը ի՞նչպէս լուծեցին:
7) Դուն ի՞նչպէս կը լուծէիր այդ հարցը:
8) Եթէ կ'ուզե՞ս  սորվիլ  քեզի անծանօթ բառերուն իմաստները, պէտք է օգնութիւն պահանջես քու մեծերէդ :
9) Եթէ սիրեցիր հէքեաթը, ամէնէն շատ ո՞ր մասը եւ ինչո՞ւ:
10) Եթէ չես սիրած, ինչո՞ւ:
 
Սիրով՝ 
ՓՈՔՐԻԿ