Առակ

Թէ Ինչպէս Յայտնուեցան Ուղտերը

Թէ Ինչպէս Յայտնուեցան Ուղտերը

Ե՜ւ օր մը, ձին բարակ սրունքներով, կարապի նման երկար ու նուրբ վիզով, լայն կոնքերով ու կռնակը թամբի նման ցցուածքով անասուն մը կ'ըլլա՜յ:

դիտել
Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ

Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ

Արջուկը, անմիջապէս սկսաւ իրեն յարմար կտուց մը փնտռել անտառին մէջ: Կտուցի նման տախտակի կտոր մը գտաւ, եղեւինի խէժով փակցուց քիթին վրայ, եւ ուրախ զուարթ վերադարձաւ թռչուններուն քով:

դիտել
Առիւծն ու Ճանճը

Առիւծն ու Ճանճը

Առիւծը այդ օր, կուշտ ու կուռ փորով ծոյլ-ծոյլ կը նստէր իր զով քարայրին մէջ: Յանկարծ Ճանճ մը ներս մտաւ:

դիտել
Ինքնահաւան Եղնիկը

Ինքնահաւան Եղնիկը

Եղնիկներու ամէնէն աշխոյժն էր ան։ Այնքան արագօրէն կը վազէր, որ ո՛չ վայրի անասուն մը, ո՛չ ալ որսաշուն մը կրնար հասնիլ իրեն։

դիտել
Էշը՝ Թագաւոր

Էշը՝ Թագաւոր

Էշերը երբ կը պատրաստուէին իրենց դժգոհութիւնները յայտնելու, յանկարծ նկատեցին գայլերու խումբերը:

դիտել
Բարեկամի Օգնութիւն

Բարեկամի Օգնութիւն

Գայլը իր հիւանդութեան պատճառով շատ նիհարցած եւ կմախք դարձած էր: Դժուարութեամբ ոտքի կը կենար: Օգնութեան պէտք ունէր:

դիտել
Տօնածառ Ոզնին

Տօնածառ Ոզնին

Կաղանդէն մէկ օր առաջ՝ հովը հանդարտեցաւ եւ ձիւնը դադրեցաւ: Ընկերները որոշեցին հաւաքուիլ Ոզնիին տունը:

դիտել
Երկու Ընկերներ

Երկու Ընկերներ

Երկու ընկերներ Ճամբայ կ'իյնան եւ մարդու մը տունը հիւր կ'ըլլան: Տանտիկինը Նազարին առջեւ աման մը գարի կը դնէ, իսկ Ղազարին առջեւ՝ աման մը ոսկոր:

դիտել
Ոսկի Հաւկիթ

Ոսկի Հաւկիթ

Եկէ՛ք տղա՛ք, աղջիկներ, ներկենք գոյն-գոյն հաւկիթներ. ի՜նչ լաւ է Զատիկ տօնել, գոյն-գոյն հաւկիթներ շարել:

դիտել
Ընթերցասէր Որդը

Ընթերցասէր Որդը

Երբ սորվեցաւ «Ա»ով սկսող բառերը կարծեց որ ամէն բան գիտէ, սակայն երբ բառարանէն դուրս ելաւ, տեսէ՛ք թէ ի՛նչեր պատահեցաւ մեր ընթերցասէր որդին:

դիտել
Աղաւնին եւ Մրջիւնը

Աղաւնին եւ Մրջիւնը

Աղաւնի մը եւ Մրջիւն մը արդեօ՞ք կրնան ընկերութիւն կազմել: Եթէ Լաֆօնթէնի առակ մըն է,այո՛, ինչո՛ւ չէ: Միշտ բարիք գործէ՛, բարի մտածէ՛ արդիւնքը միշտ քեզ կ'ուրախացնէ:

դիտել
Ծառերուն Թագաւորը

Ծառերուն Թագաւորը

Ամէն մէկ ծառ ինքզինքը կը գովէ, որովհետեւ կ'ուզէ որ ինքը ծառերուն թագաւորը ըլլայ: Ձիթենին մէջտեղ կ'ելլէ եւ բոլոր ծառերը կը խաղաղեցնէ ըսելով՝...:

դիտել
Իշուկին Ականջները

Իշուկին Ականջները

Աստուած պապան բոլո՜ր կենդանիներուն անուններ կ'որոշէր: Երբ կարգը իշուկին հասաւ, «Էշ» ըսաւ: Շա՜տ դիւրին էր, ընդամէնը երկու գիր: Իշուկը շատ ուրախացա՜ւ, ամբո՛ղջ ուժով զռաց, ա ի՜, աա՜ ի, աաա՜ ի…

դիտել
Ագռաւները խելացի են

Ագռաւները խելացի են

Ագռաւները կ'ընկերակցին, կը խօսին, կը կատակեն, կը ծիծաղեն, կը խնդան եւ ո՛չ մէկ բանէ կը վախնան:Պերճուհի Պէրպէրեան գրեց ու պատմեց ագրաւի մը հետ իր ապրած հարազատ ընկերութիւնը:

դիտել
Մուկերու Ժողովը

Մուկերու Ժողովը

Մուկերը անօթի են: Կ'երթան թագաւորին կը գանգատին: Ի վերջոյ կ'որոշեն կատուի մը վզին զանգակ անցնել: Խնկոյեանի այս հէքեաթին մուկերը հարկ է ճանչնալ:

դիտել