Առակ

Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ

Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ

Արջուկը, անմիջապէս սկսաւ իրեն յարմար կտուց մը փնտռել անտառին մէջ: Կտուցի նման տախտակի կտոր մը գտաւ, եղեւինի խէժով փակցուց քիթին վրայ, եւ ուրախ զուարթ վերադարձաւ թռչուններուն քով:

դիտել
Առիւծն ու Ճանճը

Առիւծն ու Ճանճը

Առիւծը այդ օր, կուշտ ու կուռ փորով ծոյլ-ծոյլ կը նստէր իր զով քարայրին մէջ: Յանկարծ Ճանճ մը ներս մտաւ:
դիտել
Բարեկամի Օգնութիւն

Բարեկամի Օգնութիւն

Գայլը իր հիւանդութեան պատճառով շատ նիհարցած եւ կմախք դարձած էր: Դժուարութեամբ ոտքի կը կենար: Օգնութեան պէտք ունէր:

դիտել
Երկու Ընկերներ

Երկու Ընկերներ

Երկու ընկերներ Ճամբայ կ'իյնան եւ մարդու մը տունը հիւր կ'ըլլան: Տանտիկինը Նազարին առջեւ աման մը գարի կը դնէ, իսկ Ղազարին առջեւ՝ աման մը ոսկոր:

դիտել
Էշը՝ Թագաւոր

Էշը՝ Թագաւոր

Էշերը երբ կը պատրաստուէին իրենց դժգոհութիւնները յայտնելու, յանկարծ նկատեցին գայլերու խումբերը:

դիտել
Տօնածառ Ոզնին

Տօնածառ Ոզնին

Կաղանդէն մէկ օր առաջ՝ հովը հանդարտեցաւ եւ ձիւնը դադրեցաւ: Ընկերները որոշեցին հաւաքուիլ Ոզնիին տունը:

դիտել
Ընթերցասէր Որդը

Ընթերցասէր Որդը

Երբ սորվեցաւ «Ա»ով սկսող բառերը կարծեց որ ամէն բան գիտէ, սակայն երբ բառարանէն դուրս ելաւ, տեսէ՛ք թէ ի՛նչեր պատահեցաւ մեր ընթերցասէր որդին:

դիտել
Ծառերուն Թագաւորը

Ծառերուն Թագաւորը

Ամէն մէկ ծառ ինքզինքը կը գովէ, որովհետեւ կ'ուզէ որ ինքը ծառերուն թագաւորը ըլլայ: Ձիթենին մէջտեղ կ'ելլէ եւ բոլոր ծառերը կը խաղաղեցնէ ըսելով՝...:

դիտել
Ոսկի Հաւկիթ

Ոսկի Հաւկիթ

Եկէ՛ք տղա՛ք, աղջիկներ, ներկենք գոյն-գոյն հաւկիթներ. ի՜նչ լաւ է Զատիկ տօնել, գոյն-գոյն հաւկիթներ շարել:

դիտել
Իշուկին Ականջները

Իշուկին Ականջները

Աստուած պապան բոլո՜ր կենդանիներուն անուններ կ'որոշէր: Երբ կարգը իշուկին հասաւ, «Էշ» ըսաւ: Շա՜տ դիւրին էր, ընդամէնը երկու գիր: Իշուկը շատ ուրախացա՜ւ, ամբո՛ղջ ուժով զռաց, ա ի՜, աա՜ ի, աաա՜ ի…

դիտել
Աղաւնին եւ Մրջիւնը

Աղաւնին եւ Մրջիւնը

Աղաւնի մը եւ Մրջիւն մը արդեօ՞ք կրնան ընկերութիւն կազմել: Եթէ Լաֆօնթէնի առակ մըն է,այո՛, ինչո՛ւ չէ: Միշտ բարիք գործէ՛, բարի մտածէ՛ արդիւնքը միշտ քեզ կ'ուրախացնէ:

դիտել
Ագռաւները խելացի են

Ագռաւները խելացի են

Ագռաւները կ'ընկերակցին, կը խօսին, կը կատակեն, կը ծիծաղեն, կը խնդան եւ ո՛չ մէկ բանէ կը վախնան:Պերճուհի Պէրպէրեան գրեց ու պատմեց ագրաւի մը հետ իր ապրած հարազատ ընկերութիւնը:

դիտել
Մուկերու Ժողովը

Մուկերու Ժողովը

Մուկերը անօթի են: Կ'երթան թագաւորին կը գանգատին: Ի վերջոյ կ'որոշեն կատուի մը վզին զանգակ անցնել: Խնկոյեանի այս հէքեաթին մուկերը հարկ է ճանչնալ:

դիտել