Արդի

Լուացքը

Լուացքը

Հագուստ, տաբատ, շապիկ, գուլպայ եւ ուրիշներ մաման կը լուայ ու կը լուայ։

դիտել
Թէ Ինչու Ձուկերը Չեն Խօսիր Երբեք

Թէ Ինչու Ձուկերը Չեն Խօսիր Երբեք

Կատուները կը մլաւէին, շուները կը հաջէին, առիւծները կը մռնչէին, մեղուները կը բզզային, թռչունները կը ճռուողէին, գորտերը կը կռկռային...:

դիտել
Մարիային Աստղածաղիկները

Մարիային Աստղածաղիկները

Մարիա երբ Եկեղեցի մտաւ, նշմարեց թէ ներկաները զարմանքով կը փսփսային իրարու. «Այս մէկը Յիսուսի ընծայելու համար յարմար նուէր մը չէ»: Նոյնիսկ ոմանք կը խնդային Մարիայի վրայ:


դիտել
Ծիծեռնակներ

Ծիծեռնակներ

Անոնք հեռաւոր երկիրներէ, երկար ճամբորդութենէ մը վերջ ցուրտէն փախած, ու մեզի եկած էին, Ապրիլի տաք օրերը վայելելու համար: Ցեխ եւ շիւղեր կը հաւաքէին կտուցներով ու անոնցմով իրենց նոր բոյն կը հիւսէին:

դիտել
Ծերունիին Խրատները

Ծերունիին Խրատները

Ատենօք, աղքատ երկիր մը կար: Այդքան մեծ էր ուտելիքի խնդիրը որ, երկրին թագաւորը օրէնք մը յայտարարեց. Ո՞վ որ իր ընտանիքին մէջ ծերունի ունի, թող անտառ տանի՛ ու հոն ձգէ՛:

դիտել
Հանցը Կը Պատժուի

Հանցը Կը Պատժուի

Հանցը փորձեր էր հաթտակները հոտուըտալ, բայց տղաքը վիզէն բռնած՝ մէկդի նետեր էին զինքը: Ան, նորէն ալ իր ընելիքը կ'ընէ, ե՜ւ անշուշտ կը պատժուի. այս իրիկուն իրեն ճաշ չկայ:

դիտել
Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ

Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ

Ատենօք, բուն վարպետ նկարիչ էր։ Անտառին բոլոր թռչունները իրեն կը դիմէին, որպէսզի գունաւորէր անոնց հագուստները։

դիտել
Ըտըլը եւ Պըտըլը

Ըտըլը եւ Պըտըլը

Բադիկը որ վառեակէն քիչ մը աւելի փոքր էր, ունէր գոց կանանչ, տափակ կտուց մը, զոր անընդհատ կը բանար եւ կը գոցէր. «վագ, վագ, վագ» ձայներ հանելով:

դիտել
Մշուշն ու Լոյսը

Մշուշն ու Լոյսը

Ամէն յուզում, անպայման ունի իր լոյսը: Լոյսը այնպիսի յոյս մըն է որ մարդոց սրտերը կը լուսաւորէ: Ան օգնութեան կը հասնի մարդոց տխուր ու անճար ժամերուն:

դիտել
Ափսո՜ս Ոջիլ

Ափսո՜ս Ոջիլ

Օրիորդին ձայնը հնչեց դասարանին մէջ եւ նոյնիսկ տարածուեցաւ ամբողջ դպրոցին մէջ ու դպրոցը ցնցուեցաւ: - Ոջիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի՜լ

դիտել
Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Դո՛ւք ի՞նչ կ'ըսէք Սիրելի Փոքրիկներ. տառերուն մէկը միւսէն աւելի կարեւոր կրնա՞յ ըլլալ։ Այսինքն՝ այբուբենին «այբ»ը, «բեն»ը, կամ միւսները՝ կարելի՞ է բաղդատել իրարու միջեւ:

դիտել
Գնալըի Ուրուականը

Գնալըի Ուրուականը

Մեծ մայրիկին քովի շէնքը ծեր մարդու մը ուրուականը կը գտնուէր: Պարտէզի պտուղները գողերէն պաշտպանելու համար, 200 տարիէիվեր հոն կ’ապրէր:Ուրուակա՞ն...:

դիտել
Այբուբեն

Այբուբեն

Ընկերներս ընտիր ընկուզենիի ընկոյզները ընտրեցին: Ծալ ծալ ծալլուած ծածկոցները ծուռումուռ ծածկեցինք:

դիտել
Մայրերու Օր

Մայրերու Օր

Ատենօք, հէքեաթային աշխարհի մէջ Եանչիքա կոչուած մանուկ մը կ'ապրէր: Ան, բոլոր իրական մանուկներու նման, թէ՛ շատ բարի էր, թէ՛ ալ շատ չար:

դիտել
Ճիճոզը

Ճիճոզը

Աչխփուկ, պահուըտուք, փսփսուք... ե՜ւ Ճիճոզը...: Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ Քերովբեանի եւ Վահան Քերովբեանի կողմէ ստեղծուած է:

դիտել
Ապա-Եապա-Տուպա

Ապա-Եապա-Տուպա

«Երթանք Չարեկամները հետապնդենք: Եթէ բռնուինք Ապա-Եապա-Տուպա կ'ըսենք ու կը պզտիկցնենք զանոնք»:


դիտել
Հաւկիթ Մը Միայն...

Հաւկիթ Մը Միայն...

Կամացուկ՝ տունէն դուրս կը սպրդիմ, ու դրացի գերեզմաննոցի քարերուն ետեւ կ'անհետանամ: Ախորժակս կը սրի նորէն. հաւկիթը «թըք» կը զարնեմ տապանաքարի մը կողքին, կը կեղուեմ եւ երկու խածով կը կլլեմ:

դիտել
Մայրիկին Փափաքը

Մայրիկին Փափաքը

Հայրիկը մայրիկը միասին, երկա՜ր զրուցեցին, առին տուին եւ վերջապէս Կիրակոսը երաժշտանոց՝ դաշնակի արձանագրեցին:

դիտել
Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր

Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր

Թամար կը մերժէր ուտել քէօֆթէն, եւ յամառօրէն կը կրկնէր. «Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր, քէօֆթէս չեմ ուտեր»: Շէպնէմ Իշիկիւզէլ իր սիրելի փոքրիկ աղջկան հետ ապրածներէն նմոյշ մը գրեց մեր փոքրիկ հէքեաթարանին համար:

դիտել
Պտըտիլ Սիրող Ծառը

Պտըտիլ Սիրող Ծառը

Ատենօք, կար ծառ մը, որ կ'ապրէր կափ-կանանչ պարտէզի մը մէջ: Այդ ծառը չարաճճի տղոց նման, վազել, խաղալ, լեռներն ի վեր մագլցիլ, լողալ կ'ուզէր:

դիտել
Անպիտան Մժեղը

Անպիտան Մժեղը

Երեւակայեցէ՛ք. գոյնզգոյն գուլպաներս թիկնաթոռներուն, ներկերս սեղանին վրայ, խաղալիքներս գետինները, իսկ գիրքերս հեռատեսիլին վրայ եթէ ըլլան, հիւրասենեակը աւելի սիրուն եւ շքեղ չ'ըլլա՞ր:

դիտել
Դպրոցին Առաջին Օրը

Դպրոցին Առաջին Օրը

Դասարանը փոքրիկ աշակերտներով լեցուն էր: Ճիմ գրասեղանի մը առջեւ նստաւ ու սկսաւ ուշադրութեամբ մտիկ ընել օրիորդը: Անուններէն ոմանք լսեց. «Չարլս, Էրնէսթ, Ալվին...»:

դիտել
Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը

Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը

Ամէն տարի մեծ Զատիկը երբ մօտենար, Պարոն Նիկողոս կ'ուրախանա՜ր, իսկ հաւիկը կը բարկանա՜ր...:դիտել
Մարիամին Օրհնուած Խաղողը

Մարիամին Օրհնուած Խաղողը

Մարիամ կ'ուզէր խաղողի հատիկ մը փրցնել եւ ուտել: Ձեռքը երբ կ'երկնցնէր, անմիջապէս կը յիշէր իր մեծ մօրը պատուէրը եւ ետ կը քաշուէր:

դիտել
Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկները, վիճակահանութեան կը մասնակցին: Անմիջապէս կը սկսին երազել: Ի՞նչ պիտի շահին արդեօք: Նոր աւել մը, իրենց ընկերացող ագռաւ մը, ուրիշ ինչե՜ր ինչեր... :

դիտել
Կիրակոս Երազային Հերոս

Կիրակոս Երազային Հերոս

Կիրակոսը ամէ՛ն գիշեր, Ֆութպոլ կը խաղար երազին մէջ: Հռչակաւոր խաղացող էր. երբ դաշտ կ'իջնէր ժողովուրդը կը ծափահարէ՜ր ու կը կանչէր. -Կիրակո՜ս, Կիրակո՜ս...

դիտել
Թօթօ եւ Արեւ

Թօթօ եւ Արեւ

Հէ՜յ, լաւ նայէ՛, այս սենեակին մէջ կարեւոր փոփոխութիւն մը կայ: Լուսաւորութեան պատճառը, ո՛չ խաղալիքները, ո՛չ ալ յօտուած ծառերն են: Ուրիշ բան մը:

դիտել
Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը

Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը

Գեղեցիկ հագուստներ հագնիլ հաճելի է բայց անոնցմով փողոցը խաղալ դիւրին չէ: Քնարիկին գլուխը փորձանքէ չ'ազատիր, երբ փողոցը կը խաղայ հագած տօնազգեստով:

դիտել
Կռկռան Կանանչ Գորտը

Կռկռան Կանանչ Գորտը

Կար ժամանակ, երբ անտառին մէջ իսկական քաոս էր, իսկական խառնաշփոթութիւն, այսինքն ո՛չ մէկը իր տեղն էր:


դիտել
Գլխիվայր Հէքեաթ Մը

Գլխիվայր Հէքեաթ Մը

Աշխարհի վրայ տեղ մը կայ՝ ուր մարդիկ գլխիվայր կ'ապրին: Եթէ անգամ մը նայիք աշխարհի քարտէսին,
շատ դիւրութեամբ կը հասկնաք թէ ո՞ւր է այդ վայրը:

դիտել
Վարդի Փուշը

Վարդի Փուշը

Օր մը փոքրիկ իշխանուհին ելաւ պալատէն եւ սկսաւ պտըտիլ անուշաբոյր ծաղիկներուն մէջ։ Մանիշակներուն տերեւները արեւու ճառագայթներուն տակ կը փայլէին, նրբակազմ կակաչները կը պարէին մեղմ հովուն տակ։

դիտել
Մաման Գոհ Չէ

Մաման Գոհ Չէ

Անահիտ Կարմիրեանէն սիրուն ոտանաւոր մը. «Մաման գոհ չէ, պապան գոհ չէ. ինչպէ՞ս ընեմ յիշեցնեմ, ես պզտիկ եմ, դեռ մեծցած չեմ»:


դիտել
Ժողվռտուք

Ժողվռտուք

Մայրիկը շատ լաւ գիտէր, թէ
Կիրակոսին մէկ բանը
Հազա՛ր անգամ պէտք է կրկնէր,
Մինչեւ բերանը մա՛զ բուսնէր...:

դիտել
Կօշիկները

Կօշիկները

Կէս գիշերուան մօտ արթնցաւ Զարմինէ, եւ միտքը եկաւ թէ Ծնունդի գիշեր էր: Խորհեցաւ առջի իրիկուընէ վառարանի քով շարուած կօշիկները, որոնց մէջ Յիսուսը նուէրներ պիտի լեցնէր:

դիտել
Գաթային Գաղտնիքը

Գաթային Գաղտնիքը

Ատենօք, մեր մեծ մայրիկներուն Զատկի ժամանակ պատրաստած «Գաթա»ները ինչո՞ւ այդքան համեղ էր, գաղտնիքը ի՛նչ էր գիտէ՞ք: Սոսէ Պէրպէրեան գրեց ու գծեց ի յիշատակ իր մեծմայրիկ եւ մեծ հայրիկին: Սոսէ Պէրպէրեան ծնած է Պէյրութ այժմ կ'ապրի Ամերիկա:

դիտել
Այցելուներ

Այցելուներ

Անջրպետ երթալ կ'ուզԷ՞ք: Սեւան եւ իր նոր բարեկամները՝ Քորա եւ Զագ կը ճամբորդեն դէպի անջրպետ:
Պերճուհի Պէրպէրեանէն սքանչելի հէքեաթ մը եւս «Փոքրիկ»ին փոքրիկներուն համար:

դիտել
Չարը եւ Բարին

Չարը եւ Բարին

Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ եւ Վահան Քերոբեաններու այս աշխատութեան մէջ կը դիտենք զէրօներուն պարը ՝ «Չարը եւ բարին» վերնագիրով:

դիտել
Անունս Սէլին է

Անունս Սէլին է

Քրոջս հետ խաղ կը խաղանք. «Ես նապաստակ եմ դուն ալ՝ կրիայ» կ'ըսէ: «Ես կրիայ չեմ, Սէլին եմ» կ'ըսեմ:
«Օ՜ֆ, ապո՛ւշ աղջիկ» ըսելով կը բարկանայ: «Ես ապուշ աղջիկ չեմ, Սէլին եմ» կ'ըսեմ.

դիտել
Խորամանկ Փերեզակը

Խորամանկ Փերեզակը

Պէհիչ Ագ Փոքրիկին համար գրեց ու նկարեց: Խորամանկ փերեզակ մը շուկայի մը մէջ կը շրջի, յանկարծ գիրք մը կը նշմարէ: Երբ կը մաքրէ գիրքը, ի՛նչ տեսնէ, գրքին էջերը ոսկեղէն է եւ էջերուն վրայ փորագրուած են անուանի բանաստեղծի մը բանաստեղծութիւնները:

դիտել
Ջուրերու Մէջ Վարդավառ

Ջուրերու Մէջ Վարդավառ

Յիսուս իրեն հետ առաւ Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր առանձին էին: Հոն այլակերպուեցաւ.

դիտել