Արդի

Մշուշն ու Լոյսը

Մշուշն ու Լոյսը

Ամէն յուզում, անպայման ունի իր լոյսը: Լոյսը այնպիսի յոյս մըն է որ մարդոց սրտերը կը լուսաւորէ: Ան օգնութեան կը հասնի մարդոց տխուր ու անճար ժամերուն:

դիտել
Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Դո՛ւք ի՞նչ կ'ըսէք Սիրելի Փոքրիկներ. տառերուն մէկը միւսէն աւելի կարեւոր կրնա՞յ ըլլալ։ Այսինքն՝ այբուբենին «այբ»ը, «բեն»ը, կամ միւսները՝ կարելի՞ է բաղդատել իրարու միջեւ:

դիտել
Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ

Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ

Ատենօք, բուն վարպետ նկարիչ էր։ Անտառին բոլոր թռչունները իրեն կը դիմէին, որպէսզի գունաւորէր անոնց հագուստները։

դիտել
Ճիճոզը

Ճիճոզը

Աչխփուկ, պահուըտուք, փսփսուք... ե՜ւ Ճիճոզը...: Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ Քերովբեանի եւ Վահան Քերովբեանի կողմէ ստեղծուած է:

դիտել
Մայրերու Օր

Մայրերու Օր

Ատենօք, հէքեաթային աշխարհի մէջ Եանչիքա կոչուած մանուկ մը կ'ապրէր: Ան, բոլոր իրական մանուկներու նման, թէ՛ շատ բարի էր, թէ՛ ալ շատ չար:

դիտել
Գլխիվայր Հէքեաթ Մը

Գլխիվայր Հէքեաթ Մը

Աշխարհի վրայ տեղ մը կայ՝ ուր մարդիկ գլխիվայր կ'ապրին: Եթէ անգամ մը նայիք աշխարհի քարտէսին,
շատ դիւրութեամբ կը հասկնաք թէ ո՞ւր է այդ վայրը:

դիտել
Պտըտիլ Սիրող Ծառը

Պտըտիլ Սիրող Ծառը

Ատենօք, կար ծառ մը, որ կ'ապրէր կափ-կանանչ պարտէզի մը մէջ: Այդ ծառը չարաճճի տղոց նման, վազել, խաղալ, լեռներն ի վեր մագլցիլ, լողալ կ'ուզէր:

դիտել
Կռկռան Կանանչ Գորտը

Կռկռան Կանանչ Գորտը

Կար ժամանակ, երբ անտառին մէջ իսկական քաոս էր, իսկական խառնաշփոթութիւն, այսինքն ո՛չ մէկը իր տեղն էր:


դիտել
Ժողվռտուք

Ժողվռտուք

Մայրիկը շատ լաւ գիտէր, թէ
Կիրակոսին մէկ բանը
Հազա՛ր անգամ պէտք է կրկնէր,
Մինչեւ բերանը մա՛զ բուսնէր...:

դիտել
Կօշիկները

Կօշիկները

Կէս գիշերուան մօտ արթնցաւ Զարմինէ, եւ միտքը եկաւ թէ Ծնունդի գիշեր էր: Խորհեցաւ առջի իրիկուընէ վառարանի քով շարուած կօշիկները, որոնց մէջ Յիսուսը նուէրներ պիտի լեցնէր:

դիտել
Մարիամին Օրհնուած Խաղողը

Մարիամին Օրհնուած Խաղողը

Մարիամ կ'ուզէր խաղողի հատիկ մը փրցնել եւ ուտել: Ձեռքը երբ կ'երկնցնէր, անմիջապէս կը յիշէր իր մեծ մօրը պատուէրը եւ ետ կը քաշուէր:

դիտել
Վարդի Փուշը

Վարդի Փուշը

Օր մը փոքրիկ իշխանուհին ելաւ պալատէն եւ սկսաւ պտըտիլ անուշաբոյր ծաղիկներուն մէջ։ Մանիշակներուն տերեւները արեւու ճառագայթներուն տակ կը փայլէին, նրբակազմ կակաչները կը պարէին մեղմ հովուն տակ։

դիտել
Չարը եւ Բարին

Չարը եւ Բարին

Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ եւ Վահան Քերոբեաններու այս աշխատութեան մէջ կը դիտենք զէրօներուն պարը ՝ «Չարը եւ բարին» վերնագիրով:

դիտել
Իմ Մամաս Ու Ես

Իմ Մամաս Ու Ես

Շատ սիրուն հէքեաթ մը եւս Ֆրանսայէն՝ «Իմ Մամաս Ու Ես»: Շնորհակալութիւն՝ Սարգիսեան եւ Քերոբեաններ՝ Ձեր Մտքերը,
Ձեռքերը եւ Ձայները միշտ դալար մնան:

դիտել
Մատիտը եւ Նինինուն

Մատիտը եւ Նինինուն

Սիրելի Փոքրիկներ, «Մատիտը եւ Նինինուն» կրկին կրկին դիտել պիտի ուզէք: Շնորհակալութիւն կը յայտնենք՝ Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ Քերոբեանի եւ Վահան Քերոբեանի՝ այս սիրուն աշխատութեան համար:


դիտել
Անունս Սէլին է

Անունս Սէլին է

Քրոջս հետ խաղ կը խաղանք. «Ես նապաստակ եմ դուն ալ՝ կրիայ» կ'ըսէ: «Ես կրիայ չեմ, Սէլին եմ» կ'ըսեմ:
«Օ՜ֆ, ապո՛ւշ աղջիկ» ըսելով կը բարկանայ: «Ես ապուշ աղջիկ չեմ, Սէլին եմ» կ'ըսեմ.

դիտել
Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը

Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը

Ամէն տարի մեծ Զատիկը երբ մօտենար, Պարոն Նիկողոս կ'ուրախանա՜ր, իսկ հաւիկը կը բարկանա՜ր...:դիտել
Մայրիկին Փափաքը

Մայրիկին Փափաքը

Հայրիկը մայրիկը միասին, երկա՜ր զրուցեցին, առին տուին եւ վերջապէս Կիրակոսը երաժշտանոց՝ դաշնակի արձանագրեցին:

դիտել
Ըտըլը եւ Պըտըլը

Ըտըլը եւ Պըտըլը

Բադիկը որ վառեակէն քիչ մը աւելի փոքր էր, ունէր գոց կանանչ, տափակ կտուց մը, զոր անընդհատ կը բանար եւ կը գոցէր. «վագ, վագ, վագ» ձայներ հանելով:

դիտել
Անպիտան Մժեղը

Անպիտան Մժեղը

Երեւակայեցէ՛ք. գոյնզգոյն գուլպաներս թիկնաթոռներուն, ներկերս սեղանին վրայ, խաղալիքներս գետինները, իսկ գիրքերս հեռատեսիլին վրայ եթէ ըլլան, հիւրասենեակը աւելի սիրուն եւ շքեղ չ'ըլլա՞ր:

դիտել
Հանցը Կը Պատժուի

Հանցը Կը Պատժուի

Հանցը փորձեր էր հաթտակները հոտուըտալ, բայց տղաքը վիզէն բռնած՝ մէկդի նետեր էին զինքը: Ան, նորէն ալ իր ընելիքը կ'ընէ, ե՜ւ անշուշտ կը պատժուի. այս իրիկուն իրեն ճաշ չկայ:

դիտել
Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկները, վիճակահանութեան կը մասնակցին: Անմիջապէս կը սկսին երազել: Ի՞նչ պիտի շահին արդեօք: Նոր աւել մը, իրենց ընկերացող ագռաւ մը, ուրիշ ինչե՜ր ինչեր... :

դիտել
Ջուրերու Մէջ Վարդավառ

Ջուրերու Մէջ Վարդավառ

Յիսուս իրեն հետ առաւ Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր առանձին էին: Հոն այլակերպուեցաւ.

դիտել
Հաւկիթ Մը Միայն...

Հաւկիթ Մը Միայն...

Կամացուկ՝ տունէն դուրս կը սպրդիմ, ու դրացի գերեզմաննոցի քարերուն ետեւ կ'անհետանամ: Ախորժակս կը սրի նորէն. հաւկիթը «թըք» կը զարնեմ տապանաքարի մը կողքին, կը կեղուեմ եւ երկու խածով կը կլլեմ:

դիտել
Թօթօ եւ Արեւ

Թօթօ եւ Արեւ

Հէ՜յ, լաւ նայէ՛, այս սենեակին մէջ կարեւոր փոփոխութիւն մը կայ: Լուսաւորութեան պատճառը, ո՛չ խաղալիքները, ո՛չ ալ յօտուած ծառերն են: Ուրիշ բան մը:

դիտել
Ապա-Եապա-Տուպա

Ապա-Եապա-Տուպա

«Երթանք Չարեկամները հետապնդենք: Եթէ բռնուինք Ապա-Եապա-Տուպա կ'ըսենք ու կը պզտիկցնենք զանոնք»:


դիտել
Ափսո՜ս Ոջիլ

Ափսո՜ս Ոջիլ

Օրիորդին ձայնը հնչեց դասարանին մէջ եւ նոյնիսկ տարածուեցաւ ամբողջ դպրոցին մէջ ու դպրոցը ցնցուեցաւ: - Ոջիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի՜լ

դիտել
Այբուբեն

Այբուբեն

Ընկերներս ընտիր ընկուզենիի ընկոյզները ընտրեցին: Ծալ ծալ ծալլուած ծածկոցները ծուռումուռ ծածկեցինք:

դիտել
Կիրակոս Երազային Հերոս

Կիրակոս Երազային Հերոս

Կիրակոսը ամէ՛ն գիշեր, Ֆութպոլ կը խաղար երազին մէջ: Հռչակաւոր խաղացող էր. երբ դաշտ կ'իջնէր ժողովուրդը կը ծափահարէ՜ր ու կը կանչէր. -Կիրակո՜ս, Կիրակո՜ս...

դիտել
Դպրոցին Առաջին Օրը

Դպրոցին Առաջին Օրը

Դասարանը փոքրիկ աշակերտներով լեցուն էր: Ճիմ գրասեղանի մը առջեւ նստաւ ու սկսաւ ուշադրութեամբ մտիկ ընել օրիորդը: Անուններէն ոմանք լսեց. «Չարլս, Էրնէսթ, Ալվին...»:

դիտել
Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր

Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր

Թամար կը մերժէր ուտել քէօֆթէն, եւ յամառօրէն կը կրկնէր. «Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր, քէօֆթէս չեմ ուտեր»: Շէպնէմ Իշիկիւզէլ իր սիրելի փոքրիկ աղջկան հետ ապրածներէն նմոյշ մը գրեց մեր փոքրիկ հէքեաթարանին համար:

դիտել
Գնալըի Ուրուականը

Գնալըի Ուրուականը

Մեծ մայրիկին քովի շէնքը ծեր մարդու մը ուրուականը կը գտնուէր: Պարտէզի պտուղները գողերէն պաշտպանելու համար, 200 տարիէիվեր հոն կ’ապրէր:Ուրուակա՞ն...:

դիտել
Խորամանկ Փերեզակը

Խորամանկ Փերեզակը

Պէհիչ Ագ Փոքրիկին համար գրեց ու նկարեց: Խորամանկ փերեզակ մը շուկայի մը մէջ կը շրջի, յանկարծ գիրք մը կը նշմարէ: Երբ կը մաքրէ գիրքը, ի՛նչ տեսնէ, գրքին էջերը ոսկեղէն է եւ էջերուն վրայ փորագրուած են անուանի բանաստեղծի մը բանաստեղծութիւնները:

դիտել
Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը

Քօքօշ Քնարիկին Տօնազգեստը

Գեղեցիկ հագուստներ հագնիլ հաճելի է բայց անոնցմով փողոցը խաղալ դիւրին չէ: Քնարիկին գլուխը փորձանքէ չ'ազատիր, երբ փողոցը կը խաղայ հագած տօնազգեստով:

դիտել
Գաթային Գաղտնիքը

Գաթային Գաղտնիքը

Ատենօք, մեր մեծ մայրիկներուն Զատկի ժամանակ պատրաստած «Գաթա»ները ինչո՞ւ այդքան համեղ էր, գաղտնիքը ի՛նչ էր գիտէ՞ք: Սոսէ Պէրպէրեան գրեց ու գծեց ի յիշատակ իր մեծմայրիկ եւ մեծ հայրիկին: Սոսէ Պէրպէրեան ծնած է Պէյրութ այժմ կ'ապրի Ամերիկա:

դիտել
Ստախօս Վարդուհի եւ Պարոն Մողէզը

Ստախօս Վարդուհի եւ Պարոն Մողէզը

Վարդուհի հետաքրքիր աղջիկ մըն է, եւ քիչ մըն ալ չարաճճի: Մայր ու հայր չունի, առանձին կ’ապրի...: Օր մը «բուտինկ» եփել կ'ուզէ ե՜ւ ուզածը կ'ընէ, բայց ինչպէ՞ս: Ճիշդ է՞...:

դիտել
Մաման Գոհ Չէ

Մաման Գոհ Չէ

Անահիտ Կարմիրեանէն սիրուն ոտանաւոր մը. «Մաման գոհ չէ, պապան գոհ չէ. ինչպէ՞ս ընեմ յիշեցնեմ, ես պզտիկ եմ, դեռ մեծցած չեմ»:


դիտել
Այցելուներ

Այցելուներ

Անջրպետ երթալ կ'ուզԷ՞ք: Սեւան եւ իր նոր բարեկամները՝ Քորա եւ Զագ կը ճամբորդեն դէպի անջրպետ:
Պերճուհի Պէրպէրեանէն սքանչելի հէքեաթ մը եւս «Փոքրիկ»ին փոքրիկներուն համար:

դիտել