Շուտասելուկներ

  • Ձուկը, մուկը մէկ տապակ, մուկը, ձուկը՝ մէկ տապակ, Ձուկը ուտեմ, մուկը նետեմ, մուկը նետեմ, ձուկը ուտեմ:
  • Մկրատ տուր մտրակ տամ, մտրակ տուր մկրատ տամ:
  • Պապը պատի տակ, տատը պատի տակ:
  • Սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին սարի ուսին:
  • Խաշէ նուշը Սիրանուշ, ուշ կ'եփի նուշի անուշ: