Պոչ

Թովմասի սիրտը կը նեղանար
Տեսաւ կատուն որ կը խաղար պոչին հետ
Վեր նայեցաւ , – Տէր ըսաւ
Ինչ կ'ըլլար եթէ զիս ալ պոչով ստեղծէիր