Կատուի Մը Յուշատետրին

Եթէ թաղին մէջ տասը կատու կայ
Մէկ հատը դուն ես
 
Եթէ թաղին մէջ հարիւր կատու կայ
Մէկը նորէն դուն
Սակայն այս անգամ հարիւրէն մէկն ես
 
Իսկ շոյանքիս տակ լոկ մէկ հատ կատու
Հարիւրին հարիւր
Այդ կատուն դուն ես