ՓՈՔՐԻԿին հէքեաթները կը բազմանան ձեր նիւթական օգնութեամբ:


USD TR 22 0001 5001 5804 8000 4634 17
Euro TR 61 0001 5001 5804 8012 8418 55
TL TR 04 0001 5001 5800 7293 3433 46


Օգնենք ՓՈՔՐԻԿին բազմացման

Փոքրագոյն

Գլուխ Իրան եւ Անդամներ

Մանուկները թէ կ'երգեն, թէ կը սորվին մարմնի մասերը. «Գլուխ, ուս, ծունկ եւ մատիկներ»:

Ամսուան Հէքեաթը

Տօնածառ Ոզնին

Օդը ցուրտ էր եւ անդադար կը ձիւնէր: Ամէն տեղ ձիւնով ծածկուած էր, այնպէս որ անտառին մէջ ոչ Ոզնին, ոչ Իշուկը եւ ոչ ալ Արջուկը շաբաթէ մը ի վեր չէին կրցած իրենց տուներէն դուրս ելլել։

Սրտանց շնորհակալութիւն՝ «Նուէր»ին
«Տօնածառ» երգին համար: www.hyefamily.com

Մեր մասին

ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին գլխաւոր նպատակը, համացանցի օժանդակութեամբ, արեւմտահայերէնով՝ ...

Սիրելի ծնողներ

Ինչպէս դուք ալ շատ լաւ գիտէք, որ հեքեաթները երեխաներու զարգացման կը ծառայեն իրենց բազմազան դերերով...