ՓՈՔՐԻԿին հէքեաթները կը բազմանան ձեր նիւթական օգնութեամբ:


USD TR 22 0001 5001 5804 8000 4634 17
Euro TR 61 0001 5001 5804 8012 8418 55
TL TR 04 0001 5001 5800 7293 3433 46


Օգնենք ՓՈՔՐԻԿին բազմացման

Փոքրագոյն

Ծափիկ-Ծափիկ

Ծափիկ-ծափիկ ծիրանի,
Կարմիր խնձոր կը նմանի,
Ոսկի գանգուր մազերը,
Հովը կ'առնէ կը տանի:

Ամսուան Հէքեաթը

Անպիտան Մժեղը

Մայրս կ'ուզէ որ խաղալիքները, հագուստները եւ գուլպաները իրենց տեղերը կոկիկ մնան: Բայց ես կը նախընտրեմ անոնցմով զարդարել հիւրասենեակը:

Մեր մասին

ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին գլխաւոր նպատակը, համացանցի օժանդակութեամբ, արեւմտահայերէնով՝ ...

Սիրելի ծնողներ

Ինչպէս դուք ալ շատ լաւ գիտէք, որ հեքեաթները երեխաներու զարգացման կը ծառայեն իրենց բազմազան դերերով...